Test Series Programme 2020 Result

 

SNO Student Name Test-1 Test-2 Test-3
1 Ajay N. 72   72
2 PUNEET YADAV 142    
3 Deepanshu Gulyani 78    
4 Rahul Kumar 110   143
5 Abhishek Upadhayay 94    
6 Anmol Gupta 144   119
7 Gayatri Suthar 82    
8 Tharun Mithra Reddya 121   140
9 Vamsidhar Namburi 131   103
10 sanket garud 130   160
11 Prashant Kumar 160   199
12 Sandeep Kumar 147   61
13 Ayush Kumar 78    
14 Avinash Choudhary 108   99
15 Amancha Vinay Goutham 45   44
16 G. Sushma 55    
17 Chinmai Garg 138    
18 Uttam Kumar Singh 130   128
19 Sakshi Priya 141   86
20 Vikrant Yadav 134    
21 Ekta Bharti 19   45
22 G.Umamaheshwari 118    
23 Shraddha Babar 99    
24 Suman Raj 30   69
25 Prakhaar Bhargava 71   98
26 Raj Patoliya 122    
27 Kiran Kumar Nallapu 136    
28 Pooja Mahla 112    
29 Raushan Kumar 106    
30 Harsha SG 107    
31 SWATI TAMAK 148    
32 Laxman Kumar Prabhakar 130   151
33 Shiv Paswan 147    
34 Puneet Dwivedi 147    
35 Gajendra Bhadu 114    
36 Shivam Sharma 98    
37 Rohan Amrutkar 134   94
38 Saurya Man Patel 139    
39 Arka Ghosh 81    
40 E. Hari Hara Reddy 128    
41 Rakesh Kumar Gurjar 84   91
42 Ashtha Sharma 102    
43 Shivam Kumar Banka 64    
44 Vaibhav Raj 128   176
45 Pooja Meena 74    
46 Tarun 138    
47 Soumya 169   162
48 Pushpendra 96   95
49 Nirmal Prajapati 95   25
50 Divyapreet Kaur 135   117
51 Dipesh Malhotra 165    
52 Ashish Kumar 195   176
53 Varsha 69   54
54 Shaj Srivastava 132    
55 Pankaj Maharada 79    
56 Ankur Pandey 89    
57 Aravind. s 149    
58 Aakash Goyal 184   157
59 Sankalp Tripathi 166    
60 Deepika Saini 81    
61 Shantanu Sharma 129    
62 Pradeep kumar jangid 146    
63 Qaim Abbas 136   100
64 CHANDRAKANT PANDEY 157   107
65 M Javali Alfrons 165   128
66 D Likhith 64    
67 E Ravi Chander 154   167
68 Girish K 134    
69 Kush Motwani 132   130
70 Ritwik Shukla 156    
71 Gaurav Gupta 104    
72 Saba Al Sayed     60
73 Sanjeet Kumar Singh     26
74 Puneet Dwivedi     133
75 Hari OM     57
76 Dinathej     199
77 Mamile.kunal Mahavudra     158
78 Sanjeev Kumar     12
79 Krapal Singh     75
80 Peeyush Yadav     98
81 Sukriti Nigam     140
  G.Sushma     30
  Sreekantt Reddy P 153    
  Suhani gupta     81

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.